Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Ewa Gondek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

zapraszam na konsultacje w poniedziałki w godz 9-10 po uprzednim kontakcie mailowym z krótka informacją czego rozmowa ma dotyczyć.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA4M2Q1NjctYjYyYi00ZThiLTliNjItMzhiNjQ4NDk3YzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cb96b780-3cba-4c39-9c6e-29ee127e5b71%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminarium DIB5NP001-Z17
2017Z - Proseminarium DIB5SP001-Z17
2018Z - Proseminarium DIB5NP001-Z17
2019Z - Proseminarium DIB5NP001-Z17
2019Z - Proseminarium DIB5SP001-Z17
2019Z - Psychologia LCM1SP11LC-Z19
2020L - Proseminarium DIB5NP001-Z17
2020Z - Proseminarium DIB5NP001-Z17
2020Z - Proseminarium DIB5SP001-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Ewa
Nazwisko
Gondek
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)