Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Elżbieta Kopciuszewska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Dziekan Wydziału Sztuki, Techniki i Komunikacji w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

wtorek 10.00 -12.00, on-line Teams,
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVmOWZiYmUtZmRhNi00YzUxLTkxMTYtOTlhYThjOGFlOTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22181828b3-df7b-4693-8376-25117da53fd4%22%7d

Uprzejmie informuję, że do dnia 31.08 przebywam na urlopie. Na wszystkie e-maile odpowiem jak najszybciej po powrocie. Bardzo proszę w pilnych sprawach o kontakt telefoniczny ze mną tel. 533219900 lub z Sekretariatem Wydziału Panią Moniką Helbing (m.helbing@vistula.edu.pl)

I kindly inform you that till 31.08 I am on a leave. I will reply on all e-mails as soon as possible when I am back. In urgent matters, please contact me by phone: 533219900 or the Secretariat of the Department, Ms. Monika Helbing (m.helbing@vistula.edu.pl)

Best Regards
Elżbieta Kopciuszewska

Zainteresowania

Problemy zarządzania.
Rozwój SZJ
Problematyka wdrażania i ocena skuteczności znormalizowanych systemów zarządzania.
Zarządzanie przez jakość (TQM), aspekty zarządcze motywacji, zaangażowania, optymalizacji procesów, ciągłego doskonalenia i społecznej odpowiedzialności.
Wartość kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością. Strategia personalna. Innowacyjność.
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Podejście procesowe.
Instrumentarium zarządzania jakością – praktyczne korzyści

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Elżbieta
Nazwisko
Kopciuszewska
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)