Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Olga Charucka

Imiona
Olga
Nazwisko
Charucka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Terminy konsultacji na platformie MC Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U2Y2U2ZTgtNGJkMy00MzljLWFmOTctMjJmYzA5ZjI0YzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2277b72171-8b44-491f-93e5-75159e4034b7%22%7d

16.11.2020 godz. 17.50-18.50
23.11.2020 godz. 17.50-18.50
30.11.2020 godz. 17.50-18.50
07.12.2020 godz. 17.50-18.50
14.12.2020 godz. 17.50-18.50
11.01.2021 godz. 17.50-18.50
18.01.2021 godz. 17.50-18.50
25.01.2021 godz. 17.50-18.50

Zainteresowania

- Rozwój i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie / organizacji,
- Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi , procesami i projektami w przedsiębiorstwie / organizacji,
- Rozwój i zastosowanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania
- Rola marketingu w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej i w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty