Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Olga Charucka-Kutrzeba

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek godz. 13.00-14.00 w semestrze LATO2022 na platformie MC Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgxYjJiOTMtYTgwOC00MWFhLTk2NjgtNGUyMGQ1YTA0YzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2277b72171-8b44-491f-93e5-75159e4034b7%22%7d

Zainteresowania

- Rozwój i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie / organizacji,
- Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi , procesami i projektami w przedsiębiorstwie / organizacji,
- Rozwój i zastosowanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania
- Rola marketingu w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej i w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Olga
Nazwisko
Charucka-Kutrzeba
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)