Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Olga Charucka-Kutrzeba

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w okresie zimowym 2023/2024: co dwa tygodnie od 04.10.2023; Środy: 16:00-17:00.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQyZDMyOWMtODg2OC00OGEyLWFmMTYtMmIyM2FmMDRhZjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2277b72171-8b44-491f-93e5-75159e4034b7%22%7d

Zainteresowania

- Rozwój i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie / organizacji,
- Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi , procesami i projektami w przedsiębiorstwie / organizacji,
- Rozwój i zastosowanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania
- Rola marketingu w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej i w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Olga
Nazwisko
Charucka-Kutrzeba
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)