Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Ewa Sawicka

Imiona
Ewa
Nazwisko
Sawicka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

FRIDAY 11:15 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU2ZTQxZjUtNWJjOC00YzZiLWI4YjgtOTVmMmM5NjUyZDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cfe2008c-76f1-436a-ac9d-01a6fdeaec4f%22%7d

SEMINAR

WEDNESDAY

17.30 - 18.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIxYjkzY2YtNDIwNy00ZGM3LWEyMzctNDE2MWFkOWRkOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cfe2008c-76f1-436a-ac9d-01a6fdeaec4f%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Język mediów PAM1NP16PA-Z17
2017Z - Media Language PAM1SE14PA-Z17
2017Z - Seminar 1 PAB5SE19PA-Z17

Prowadzone przedmioty