Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Ewa Sawicka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

FRIDAY 11:15 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU2ZTQxZjUtNWJjOC00YzZiLWI4YjgtOTVmMmM5NjUyZDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cfe2008c-76f1-436a-ac9d-01a6fdeaec4f%22%7d

SEMINAR

WEDNESDAY

17.30 - 18.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIxYjkzY2YtNDIwNy00ZGM3LWEyMzctNDE2MWFkOWRkOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22cfe2008c-76f1-436a-ac9d-01a6fdeaec4f%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Język mediów PAM1NP16PA-Z17
2017Z - Media Language PAM1SE14PA-Z17
2017Z - Seminar 1 PAB5SE19PA-Z17
2021Z - English I DIB1SE-SJO-A
2021Z - English I GRB1SE-SJO-A
2021Z - English I JOB1SE-SJO-A
2021Z - English II GRB2SE-SJO-Ak
2022L - English DIB1SE-SJO-Ak
2022L - English GRB1SE-SJO-Ak
2022L - English JOB1SE-SJO-Ak
2022L - English II DIB2SE-SJO-A
2022L - English II GRB2SE-SJO-A
2022L - English II JOB2SE-SJO-A
2022Z - English I DIB1SE-SJO-A
2022Z - English I GRB1SE-SJO-A
2022Z - English I JOB1SE-SJO-A
2022Z - English II DIB2SE-SJO-Ak
2022Z - English II GRB2SE-SJO-Ak
2022Z - English II JOB2SE-SJO-Ak

Prowadzone przedmioty

Imiona
Ewa
Nazwisko
Sawicka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)